DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Friday 16. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Borkovcová Monika
1 změna DT 2.B DisV
2 změna DT 2.B DisV
3 změna DB 4.B (SIS) DisV
4 změna DB 4.B (SIS) DisV
5 změna DB 4.A (SIS) DisV
6 změna DB 4.A (SIS) DisV
Brun Richard
1 změna PF 3.B DisV
2 změna PF 3.B DisV
3 změna PF 3.A (SIS) DisV
4 změna PF 3.A (SIS) DisV
7 odpadá SZP 4.B (SZ6) zrušeno
8 navíc SZP 4.B (SZ6) DisV do úvazku
Čáp Pavel
1 změna PR 2.A (S1) DisV
2 změna PR 2.A (S1) DisV
Drvota Zdeněk
2 změna PS 4.B (IM) DisV
3 změna PS 4.B (IM) DisV
4 změna PS 3.B DisV
5 změna PS 4.A (IM) DisV
6 změna PS 4.A (IM) DisV
Hložková Alice
1 změna ČJ 4.B DisV
2 změna ČJ 1.A DisV
3 změna ČJ 1.B DisV
4 změna ČJ 4.A DisV
Horníková Libuše
1 změna EK 3.A DisV
2 změna ÚČ 4.A DisV
3 změna DJ 1.A DisV
4 změna DJ 1.B DisV
Janyšková Radka
4 změna CH 1.A DisV
5 změna TV 1.A (Dívk)+ zrušeno
6 změna TV 1.A (Dívk)+ zrušeno
Jurenková Bajerová Zuzana
1 změna AJ 1.A (S2) DisV
2 změna AJ 3.A (SIS) DisV
3 změna AJ 3.B DisV
4 změna ON 2.B DisV
Koupil Jan
1 změna PR 2.A (S2) DisV
2 změna PR 2.A (S2) DisV
3 změna FY 2.A DisV
5 změna PR 1.B (S2) DisV
6 změna PR 1.B (S2) DisV
Lédlová Lucie
2 změna AJ 4.B (SIS) DisV
3 změna AJ 4.A (SIS) DisV
4 změna AJ 4.B (IM) DisV
5 změna AJ 1.B (S1) DisV
6 změna AJ 1.B (S1) DisV
Pěchoučková Petra
1 změna AJ 1.A (S1) DisV
2 změna AJ 3.A (IM) DisV
3 změna AJ 4.A (IM) DisV
Sádovská Hana
1 změna MA 4.A DisV
3 změna MA 2.B DisV
4 změna MA 2.A DisV
Václavík Daniel
5 změna PF 2.B DisV
6 změna PF 2.B DisV
7 navíc SZP 4.B (SZ3) DisV do úvazku
7 odpadá SZP 4.B (SZ3) zrušeno
Votavová Gabriela
2 změna VT 1.B DisV
3 změna VT 3.A (IM) DisV
4 změna VT 3.A (IM) DisV
5 změna VT 3.B DisV
6 změna VT 3.B DisV
Zajacová Blanka
1 změna MA 1.B DisV
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 AJ S1 DisV změna Pe
1 AJ S2 DisV změna Ju
2 ČJ DisV změna Hl
3 DJ DisV změna Ho
4 CH DisV změna Jy
5 TV Dívk odpadá (Jy)
6 TV Dívk odpadá (Jy)
1.B
1 MA DisV změna Za
2 VT DisV změna Vo
3 ČJ DisV změna Hl
4 DJ DisV změna Ho
5 PR S2 DisV změna Kl
5 AJ S1 DisV změna Le
6 PR S2 DisV změna Kl
6 AJ S1 DisV změna Le
2.A
1 PR S1 DisV změna Cp
1 PR S2 DisV změna Kl
2 PR S1 DisV změna Cp
2 PR S2 DisV změna Kl
3 FY DisV změna Kl
4 MA DisV změna Sa
5 TV Dívk odpadá (Jy)
6 TV Dívk odpadá (Jy)
2.B
1 DT DisV změna Bo
2 DT DisV změna Bo
3 MA DisV změna Sa
4 ON DisV změna Ju
5 PF DisV změna Va
6 PF DisV změna Va
3.A
1 EK DisV změna Ho
2 AJ SIS DisV změna Ju
2 AJ IM DisV změna Pe
3 PF SIS DisV změna Br
3 VT IM DisV změna Vo
4 PF SIS DisV změna Br
4 VT IM DisV změna Vo
5 TV Dívk odpadá (Jy)
6 TV Dívk odpadá (Jy)
3.B
1 PF DisV změna Br
2 PF DisV změna Br
3 AJ DisV změna Ju
4 PS DisV změna Dr
5 VT DisV změna Vo
6 VT DisV změna Vo
4.A
1 MA DisV změna Sa
2 ÚČ DisV změna Ho
3 AJ SIS DisV změna Le
3 AJ IM DisV změna Pe
4 ČJ DisV změna Hl
5 DB SIS DisV změna Bo
5 PS IM DisV změna Dr
6 DB SIS DisV změna Bo
6 PS IM DisV změna Dr
4.B
1 ČJ DisV změna Hl
2 AJ SIS DisV změna Le
2 PS IM DisV změna Dr
3 DB SIS DisV změna Bo
3 PS IM DisV změna Dr
4 AJ IM DisV změna Le
4 DB SIS DisV změna Bo
5 TV Dívk odpadá (Jy)
6 TV Dívk odpadá (Jy)
7 SZP SZ3 DisV navíc Va
7 SZP SZ6 odpadá (Br)
7 SZP SZ3 odpadá (Va)
8 SZP SZ6 DisV navíc Br
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou